LÄDERBALSAM .150ml

Rengör, skyddar och gör blankt och nött läder mjukt och smidigt igen

  • Artnr: 267547

Beskrivning av artikel

. Passar de flesta produkter av skinn.

Egenskaper
Rengör och skyddar. Gör blankt och nött läder mjukt och smidigt igen.

Artikelnummer
104258

Förpackning
Plastflaska, 150 ml.

Hantering & Lagring
Se till att luftväxlingen är god.
Förvaras frostfritt.

Avfallshantering
Destrueras enligt lokala föreskrifter. För mer information kontakta din kommun.

Övrigt
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.