PP Silikatfärg X ..10 L

Valfri Kulör

  • Artnr: 39424

Beskrivning av artikel

Produktbeskrivning:

Mineralisk kalivattenbaserad färg, mycket diffusionsöppen.

Kan endast användas på mineraliska underlag som puts, betong, kalksandsten mm eller tidigare silikatmålade ytor, eftersom den reagerar kemiskt med underlaget.

Finns i vit och kan brytas från fabrik. Man kan inte använda vanlig brytpasta vid brytning.

Produktanvändning:

Underlaget skall vara rent, torrt, fast, mineraliskt och lämpligt för målningsbehandling.

Sugande underlag grundas med silikatgrund som förtunnas 1 : 1 med vatten. Därefter använder man silikatgrund-blandningen till spädning av silikatfärgen 20-50%, till första strykningen. Färdigstrykes sedan oförtunnad.

Täck fönsterglas, kakel, metall m m, då ev stänk kan etsa ytan. Nedstänkta ytor sköljs omgående med rikligt med vatten.

Appliceras enhetligt med pensel, rulle eller spruta.

Skall målas vid en temperatur av minst +10°C och utan risk för nattfrost.

Undvik målning i direkt solsken eller vid kraftig blåst.

Vid mörkare kulörer kan viss flammighet uppstå, vilket är naturligt för silikatfärger. Detta kan även bero på insugning i underlaget.

Tekniska data:

Glans:

Helmatt, 3

Densitet:

1,4 kg/l

Torrhalt:

51 vikt%  30 vol%

Sträckförmåga:

Ca. 4-6m2/liter beroende på underlag
Arbetstemperatur: Min. +10°C och aldrig i direkt solsken

Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):

Dammtorr: Ca. 1 timma
Övermålningsbar: Ca. 12 timmar
Genomhärdad: Flera veckor

Förtunning:

Silikatgrund som förtunnats 1:1 med vatten

Rengöring av verktyg:

Verktyg rengörs i vatten

Förvaring:

Förvaras frostfritt

Miljöinformation:

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.
Mars 2008