Putsfärg Plus Vit AA..2,8 L

fasadfärg baserad på silikonemulsion. mycket robust och väderbeständig yta

  • Artnr: 68830

Beskrivning av artikel

Beskrivning: Yunik Facade Care Putsfärg PLUS är en fasadfärg baserad på silikonemulsion. Ger en mycket robust och väderbeständig yta. Skyddar optimalt mot fuktinträngning och är vattenavvisande vid t ex slagregn.

Uppfyller de höga krav som ställs på fasadbehandling i t ex stadsmiljö. 

Ytor som behandlats med Yunik Facade Care Putsfärg PLUS är diffusionsöppna, så att vattenånga kan andas ut.

Fasaden får dessutom en självrenande effekt. Smuts fastnar inte så lätt vilket underlättar både underhåll och rengöring.
Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.

Mörka nyanser bleknar med tiden.
Användning: Mycket lämplig utomhus till nya eller tidigare behandlade mineraliska underlag, som puts, putsslammade ytor, betong, lättbetong m m.
Gör så här:
  • Underlaget skall vara rent, torrt och fast
  • Påväxt tvättas bort med Fasadtvätt Beväxning
  • Tidigare behandlade ytor tvättas med Fasadtvätt Extra
  • Avlägsna all löst sittande puts och laga sprickor och hål med Repafiller Ute
  • Kritande och sugande underlag grundas med Yunik Facade Care Putsgrund
  • Appliceras i 1-2 skikt med pensel, rulle eller spruta
Tekniska data:

Glans:

2, helmatt

Densitet:

1,5 kg/l

Torrhalt:

60 vikt-%
44 volym-%

Sträckförmåga:

6-8 m2/l/strykning

Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):

Dammtorr: ca. 1 timma
Övermålningsbar: ca. 12 timmar
Genomhärdad: flera dygn

Arbetstemperatur: Min. + 10 °C 
Max 80 % RH

Förtunning:

Vatten

Rengöring av verktyg:

Vatten och tvål

Förvaring:

Svalt, torrt och i tättslutande emballage

Miljöinformation:

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.
Maj 2012