Rödfärg Traditionell ..3 L

med linolja som används till nytt obehandlat trä eller tidigare rödfärgsmålade y

  • Artnr: 68181

Beskrivning av artikel

Traditionell rödfärg med linolja som används till nytt obehandlat trä eller tidigare rödfärgsmålade ytor.

Produktbeskrivning: Yunik Traditionell rödfärg är framställt av rödfärgspigment, mjöl, linolja, järnvitriol och vatten. Yunik Traditionell rödfärg kan inte övermålas med andra typer av färg.
Produktanvändning: Yunik Traditionell rödfärg skall endast målas på nytt, grovsågat trä samt på tidigare rödfärgsmålade ytor.
Innan du målar Underlaget skall vara rent och torrt. Vid målning av tidigare rödfärgsmålade ytor borstas löst sittande färg bort före målning. Ev. påväxt tvättas med Yunik Fasadtvätt Extra och/eller Yunik Fasadtvätt Beväxning.
När du målar

Färgen omröres väl före målning. Målning i direkt solljus rekommenderas ej.

Färgen omröres väl före användning. Påföres med pensel eller spruta i tunna skikt för att undvika krackelering.
Tekniska data:

Glans:

Ca 3, helmatt

Densitet:

Ca 1,12 kg/l

Torrhalt:

Ca 30 vol.%

Sträckförmåga:

3-5 m2/l

Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):

Dammtorr: Ca 2 timmar 
Övermålningsbar: Ca 12 timmar 
Genomhärdad: 24 timmar 

Förtunning:

Vatten

Rengöring av verktyg:

Vatten

Förvaring:

Frostfritt

Miljöinformation:

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. 

Maj 2011