SCHELLACKFLINGOR 1 L

används vid målning av trä som förbehandling för att isolera kvistar mm

  • Artnr: 705053

Beskrivning av artikel

Schellack (även stavat shellack) är ett harts, i vilket det hartsbildande ämnet, till skillnad från hos andra hartser, inte är en aromatisk syra utan en fettsyra (aleuritinsyra). Schellack kallas ibland felaktigt för gummilacka, som i själva verket används då man tillverkar schellack.

Denna form av harts bildas då en lus, den indiska lacksköldlusen (Lucifer laccaCoccus laccaCarteria lacca eller Laccifer lacca), suger sav från vissa sorters asiatiska träd (bland annat flera sorters fikusar). Restprodukter utsöndras och avges blandat med ett från lusen avsöndrat rött färgämne, kallat gummilacka, som omhöljer insekten och dess ägg samt hårdnar till en röd skorpa, som ofta täcker hela grenarna.[1]

Ur denna beläggning framställs schellack genom att det från färgämnet nästan alldeles befriade hartset smälts och gjuts i tunna blad eller skivor, som är gula eller bruna, glänsande och genomskinliga.

Tillagd i varukorgen