Takfärg 2 500 Vit ..10 L

Helmatt Snygg Lättmålad

  • Artnr: 86394

Beskrivning av artikel

Beskrivning: Matt takfärg, som ger ett vackert och mättat utseende. Reflexfri och jämn yta, sett från alla vinklar.
Användning: Används inomhus till tak av t ex gips, betong och puts, med eller utan filt. Speciellt lämplig till rum med stort ljusinfall från fönster. Används i tak där man inte ställer krav på slitstyrka och rengöring. Har väsentligt bättre egenskaper än de flesta takfärger när det gäller att få en jämn yta och vid bättringsmålning.

Gör så här

  • Se till att underlaget är rent, torrt och fast 
  • Rengör vid behov med målartvätt 
  • Grunda med förankringsgrund om underlaget smetar av sig eller är sugande 
  • Måla1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta 
  • Tänk på att ventilera, när du har målat    

 

Tekniska data

 Glans: helmatt, 2
Densitet: 1,4 kg/l
Torrhalt: vikt % 55
Sträckförmåga: ca. 7 m2/ liter
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%): 
Dammtorr: 2 timmar

Övermålningsbar: 4 timmar
Genomhärdad: Flera dygn
Arbetsförhållanden: min.  +10 °C och max 80 % relativ luftfuktighet
Förtunning: Vatten, används normalt oförtunnad
Rengöring av verktyg: Vatten och tvål
Förvaring: Svalt frostfritt och väl försluten
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tips och goda råd
Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat

Tillagd i varukorgen