Utegrund V Röd ..10 L

Alkydoljebaserad grundfärg med god inträngning i träet

  • Artnr: 68236

Beskrivning av artikel

Beskrivning: Alkydoljebaserad grundfärg med god inträngning i träet. Motverkar fuktupptagning i träet och säkerställer god vidhäftning för efterföljande behandling. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytskiktet av slutbehandlingen.
Användning: Används utomhus förl grundmålning av obehandlat, impregnerat eller laserat trä före målning med täckande färg. Kan med fördel användas under vattenburen färg då temperaturen är låg och luftfuktigheten är hög. Används ej på målade eller lackade ytor.

Gör så här

  • Underlaget skall vara rent, torrt och fast
  • Påväxt tvättas bort med Fasadtvätt Beväxning
  • Tidigare målade ytor rengöres med Fasadtvätt Extra
  • Blanka ytor mattslipas
  • Grunda med grundolja på nytt, obehandlat och bart trä
  • Omröres före bruk
  • Appliceras med pensel, rulle eller spruta
  • Färdigstrykes med täckande färg inom 14 dagar

Tekniska data 
Glans: 3, helmatt
Densitet: 1,4 kg/l
Torrhalt: 77 vikt-%
Sträckförmåga: 6-8 m2/l/strykning på ohyvlat trä, 8-10 m2/l/strykning på hyvlat trä
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):
Dammtorr: ca. 4 timmar
Övermålningsbar: ca. 24 timmar
Genomhärdad: flera dygn
Arbetstemperatur: min. +10°C och max 80 % RH
Förtunning: Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg: Lacknafta
Förvaring: Svalt, frostfritt och i tättslutande emballage
Miljöinformation: Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.