Våtrumsfärg Vit AA..2,8 L

vattenbaserad våtrumsfärg

  • Artnr: 86357

Beskrivning av artikel

Produktbeskrivning: Yunik Våtrumsfärg är en vattenbaserad våtrumsfärg baserad på ett speciellt akrylbindemedel. Används som toppfärg på Yunik Våtrumsgrund. Skyddar mot mögel och smuts.
Användning: Används inomhus på väggar och tak i våtutrymmen. Används dessutom på ytor där det ställs höga krav på slitstyrka.

Innan du målar 

  • Underlaget skall vara grundmålat med Yunik Våtrumsgrund som torkat 3-8 timmar.

När du målar 

  • Färgen appliceras med pensel eller rulle. Påföres 2 ggr med 18 timmars intervall. Var noggrann med att stryka ut färgen jämnt över underlaget. Appliceringstemperaturen skall vara minst 10°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80 %. 

Tekniska data
Glans: 30
Densitet: Ca 1,2 kg/l
Torrhalt: Ca 48 vikt%
Sträckförmåga: 5-7 m2/l pr behandling
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):
  Dammtorr: Ca 3 timma
Övermålningsbar: Ca 18 timmar vid 23°C/ 60%RF
Förtunning: Vatten, men används normalt oförtunnad
Rengöring av verktyg: Vatten
Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.